Till Prima Vård

Vårdtjänster

Ergonom/ fysioterapeut

Vi arbetar multidisciplinärt, d v s med flera kompetenser runt individen, t ex läkare, företagssköterska, beteendevetare, ergonom/företagssjukgymnast, arbetsterapeut och skyddsingenjör. Detta gör att vi ser individen utifrån flera perspektiv, vilket underlättar i rehabiliteringsprocessen och medverkar till att rätt resurser sätts in. Det är också en förutsättning för att göra en bra arbetsförmågebedömning, som ska ge svar på möjligheten för individen att återgå till sitt arbete.

Kartläggningssamtal

Få underlag för att kunna sätta in rätt åtgärder vid sjukskrivning eller risk för sjukskrivning

Stresshantering

Återerövra balans i vardagen – strategier och stresshanteringsverktyg för dig som behöver rehabilitering

Samtalsstöd

Professionellt samtalsstöd av beteendevetare

Arbetsförmågebedömning

Arbetsförmågebedömning handlar om att bedöma en medarbetares arbetsförmåga. Syftet är att förse dig som arbetsgivare med rätt underlag för att kunna sätta in rätt insatser som gör det möjligt att fatta beslut om vilka åtgärder som är mest lämpliga.

Arbetsanpassning

Ny föreskrift om arbetsanpassning – AFS 2020:5, gäller från 1 juni 2020. Vi erbjuder hjälp och stöttning i arbete med rehabilitering och arbetsåtergång

Till Arbetsmiljöverket AFS 2020:5

Fysioterapi

Vi erbjuder kvalificerad bedömning och vid behov behandling

Fysisk träning

Våra ergonomer och fysioterapeuter har mångårig erfarenhet av träning

 

 

Prenumerera och få tips om arbetsmiljö och hälsa!