Till Prima Vård

Hälsa och Friskvård

Friska medarbetare är en förutsättning för ett företags utveckling. En god hälsa är viktig för goda arbetsprestationer. Hälsan måste skötas – inte bara på arbetstiden. Det är viktigt att se till helheten, både arbete, fritid och den livsstil man har.

För att kunna förebygga ohälsa och tidigt upptäcka symtom krävs en kartläggning av hälsoläget genom hälsokontroller. Genom att tydliggöra riskfaktorer och motivera till förändring ger man varje individ förutsättningar till ett friskare liv.

Effekterna av hälso- och arbetsmiljökartläggningar kan ge värdefull effekt på individnivå och även positiva effekter för hela organisationen. Resultatet av en kartläggning kan med fördel användas strategiskt på organisations-, grupp- och individnivå för åtgärder i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Vårt utbud:

Grundläggande hälsoundersökningar:

 • Friskundersökning
 • Hälso- och arbetsmiljökontroll
 • Hälso- och arbetsmiljökontroll Special
 • Hälsoprofilbedömning (HPI) med digitalt hälsokonto

Våra mest omfattande hälsoundersökningar:

Yrkesspecifika hälsoundersökningar:

 • Hälsoundersökning Bygg
 • Hälsoundersökning Frisör

Vaccinationer: 

 • Hepatit A
 • Hepatit B
 • Twinrix (Hepatit A + B)
 • FSME-IMMUN (TBE)
 • Stelkramp
 • Säsongsinfluensa

Provtagning:

 • Hälsoanalys Small (PSA eller TSH)
 • Hälsoanalys Medium (inklusive 15 hälsomarkörer)

Intyg:

 • Körkortsintyg högre behörighet

Övrigt:

 • Spirometri
 • Vibrationsscreening
 • EKG
 • Utökad alkoholscreening
 • Återrapport: Vill Du se hur ditt företag mår? Då kan ni beställa en sammanställning och redovisning av gruppens resultat. Återrapportering av materialet ger dig förslag på åtgärder för din organisation.

 

Finns inte tjänsten i listan?

Om en önskad tjänst inte finns i listan, kontakta oss gärna för dialog om verksamhetens önskemål  och behov.

Skicka förfrågan >

Prenumerera och få tips om arbetsmiljö och hälsa!