Personal

Personal Företagshälsan

På Företagshälsan arbetar vi tvärprofessionellt och har därmed möjlighet att bedriva ett arbetsmiljöarbete utifrån ett helhetsperspektiv samt att erbjuda rätt kompetens för det specifika uppdraget.

Hos oss får du tillgång till en komplett företagshälsa med alla kompetenser som täcker hela arbetsmiljöområdet; företagssköterska, företagsläkare, ergonom, fysioterapeut, beteendevetare, psykolog, organisationskonsult och arbetsmiljöingenjör.

Det är oss ni träffar på Företagshälsan i Jönköping.

Andreas

Andreas Persson

Företagssjukgymnast/Ergonom
 072-241 48 21

Elin

Elin Boström

Företagssköterska

Frida

Frida Einemo

Företagssjuksköterska

Helene

Heléne Melin

Ekonom

Johan

Johan Bernhardsson

Skyddsingenjör
 070-930 68 45

Josefina

Josefina Svärd

Företagssköterska (Föräldraledig)

Karin

Karin Jansson

Företagssköterska

Magdalena

Magdalena Aamodt Fischer

Administrativt affärsstöd

Paulina

Paulina Lilja

Verksamhetschef
 073-337 25 42

Helene W

Helene  Wallentin

Beteendevetare /organisationskonsult

Ida

Ida  Kulborg

Företagssköterska

Roland

Roland Sandberg

Företagsläkare

Anette

Anette Åhlgren

Fysioterapeut

Patrick 3

Patrick Wiberg

Företagsläkare

Olof Sandberg

Psykolog