Till Prima Vård

Bli kund

Vi hjälper er på vägen mot ett hållbart arbetsliv

Som din partner inom arbetsmiljö och hälsa arbetar vi tvärprofessionellt i team tillsammans med dig för att skapa välmående, hälsosamma, säkra, utvecklande och produktiva organisationer där människor trivs och mår bra.  En gång per år går vi helt kostnadsfritt igenom din årsplan för det systematiska arbetsmiljöarbetet och de insatser som planeras att genomföras.

Som avtalskund har vi möjlighet att ta ett helhetsgrepp över företagets hälsa, vilket gör det enklare att sedan göra punktinsatser. Kvaliteten på insatserna och därmed också resultatet blir bättre med en löpande och kontinuerlig kontakt.

Som avtalskund får du också en reducerad prislista på de tjänster du köper och vi prioriterar dig i vår kalender. Skulle en olycka eller annan kris uppstå så finns det ett team som är redo att stötta dig och ditt företag.

Har du verksamhet eller anknytning till annan ort så samarbetar vi med bland annat Avonova vilket ger tillgång till företagshälsovård på många orter i Sverige.

Som arbetsgivare är du, utöver de åtgärder vi kommit överens om, alltid välkommen att när som helst höra av dig för exempelvis utbildningar eller andra punktinsatser.

Bli kund idag!

kvinnlig chef
Avtalskund
Förtur för snabbare tider
Reducerad prislista på Företagshälsans tjänster
1 kostnadsfritt planeringsmöte/år
En kontaktföretagssköterska som är insatt i din verksamhet
Team som är redo när kris uppstår
Nyhetsbrev med info om arbetsmiljö och hälsa
Tillgång till företagshälsovård på fler orter i Sverige genom vårt samarbete med Avonova

Från 325 kr per anställd/år

Bli avtalskund

Kontakta oss för mer information om avtalsförslag och pris.

Bli avtalskund

Prenumerera och få tips om arbetsmiljö och hälsa!