Till Prima Vård

Arbetsmiljö

Systematiskt arbetsmiljöarbete – Grunden för en frisk och hållbar organisation

Föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete gäller för alla arbetsgivare. Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten för att förebygga olyckor och ohälsa. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en arbetsmiljö som gynnar både chefer och medarbetare. När alla kan bidra till en bra arbetsmiljö minskar riskerna för ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen.

All verksamhet förändras utifrån egna och omvärldens förutsättningar. Företagshälsan har kompetens att stödja det förändringsarbetet genom att se och lära av omvärlden och sedan omsätta den kunskapen i praktisk handling.

Verksamhetsutveckling handlar om en kombination av omvärldsanalys, kreativitet, planering och genomförande. Vi har kompetenser som är fokuserade på att skapa en effektiv och attraktiv arbetsplats. Vi ger chefer, skyddsombud och andra nyckelpersoner verktyg och metoder som behövs för att skapa en hälsofrämjande organisation och ett hälsofrämjande ledarskap.

Vårt utbud:

Arbetsmiljöingenjör/skyddsingenjör:

 • Fysiska mätningar
 • Riskbedömningar och handlingsplaner
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Skyddsverksamhet

Ergonom/fysioterapeut

 • Ergonomiutredningar
 • Ergonomiutbildningar
 • Riskbedömningar
 • Arbetsförmågebedömningar

Organisationskonsult:

 • Organisation och ledarstöd
 • Arbetsmiljökartläggningar
 • Chefshandledning
 • Chefsstöd
 • Medarbetarskap
 • Ledarskapsutbildning
 • Konflikthantering
 • Krisstöd och krisplan
 • Psykisk ohälsa
 • Psykosociala mätningar

Alkohol-/drogbehandlare:

 • Stöd och rehabilitering vid alkoholmissbruk
 • Stöd och rehabilitering vid bruk av droger
 • Stöd och rehabilitering vid spelmissbruk
 • Slumpmässiga drogtester
 • Drogtester i arbetslivet
 • Arbetsförmågebedömning

Företagssköterska

 • Hörselundersökning vid exponering för buller
 • Nyanställningsundersökning
 • Medarbetarenkäter
 • OSA – Organisatorisk och sociala arbetsmiljö

Läkare

Lagstadgande medicinska undersökningar:

 • Asbest
 • Bly
 • Dykeriarbete
 • Allergiframkallande kemiska produkter/härdplast
 • Kadmium
 • Kvarts
 • Mast- och stolparbete
 • Nattarbete
 • Syntetiska oorganiska fibrer
 • Vibrationer
Finns inte tjänsten i listan?

Om en önskad tjänst inte finns i listan, kontakta oss gärna för dialog om verksamhetens önskemål  och behov.

Skicka förfrågan >

 

Kontakta oss för mer information

Prenumerera och få tips om arbetsmiljö och hälsa!