Till Prima Vård

Arbetsmiljö

Företagshälsan arbetar för att förebygga och undanröja hälsorisker. Vi kan identifiera och beskriva samband mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa, både på grupp- och individnivå.

All verksamhet förändras utifrån egna och omvärldens förutsättningar. Företagshälsan har kompetens att stödja det förändringsarbetet genom att se och lära av omvärlden och sedan omsätta den kunskapen i praktisk handling.

Verksamhetsutveckling handlar om en kombination av omvärldsanalys, kreativitet, planering och genomförande. Vi har kompetenser som är fokuserade på att skapa en effektiv och attraktiv arbetsplats. Vi ger chefer, skyddsombud och andra nyckelpersoner verktyg och metoder som behövs för att skapa en hälsofrämjande organisation och ett hälsofrämjande ledarskap.

Vårt utbud:

Arbetsmiljöingenjör/skyddsingenjör:

 • Fysiska mätningar
 • Riskbedömningar och handlingsplaner
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Skyddsverksamhet

Organisationskonsult:

 • Organisation och ledarstöd
 • Arbetsmiljökartläggningar
 • Chefshandledning
 • Chefsstöd
 • Medarbetarskap
 • Ledarskapsutbildning
 • Konflikthantering
 • Krisstöd och krisplan
 • Psykisk ohälsa
 • Psykosociala mätningar

Alkohol-/drogbehandlare:

 • Stöd och rehabilitering vid alkoholmissbruk
 • Stöd och rehabilitering vid bruk av droger
 • Stöd och rehabilitering vid spelmissbruk
 • Slumpmässiga drogtester
 • Drogtester i arbetslivet
 • Arbetsförmågebedömning

Företagssköterska

 • Hörselundersökning vid exponering för buller
 • Nyanställningsundersökning
 • Medarbetarenkäter
 • OSA – Organisatorisk och sociala arbetsmiljö

Ergonom/fysioterapeut

 • Ergonomi
 • Arbetsförmågebedömningar

Läkare

Lagstadgande medicinska undersökningar:

 • Asbest
 • Bly
 • Dykeriarbete
 • Allergiframkallande kemiska produkter/härdplast
 • Kadmium
 • Kvarts
 • Mast- och stolparbete
 • Nattarbete
 • Syntetiska oorganiska fibrer
 • Vibrationer
Finns inte tjänsten i listan?

Om en önskad tjänst inte finns i listan, kontakta oss gärna för dialog om verksamhetens önskemål  och behov.

Skicka förfrågan >

 

Kontakta oss för mer information

Prenumerera och få tips om arbetsmiljö och hälsa!