Om oss

Företagshälsan i Jönköping

Med insikter från verkligheten skapar vi framtidens företagshälsovård

En bra arbetsmiljö för alla. Det är vår vision.

KOMPETENS  Som din partner inom arbetsmiljö och hälsa arbetar vi tvärprofessionellt för att skapa välmående, hälsosamma, säkra, utvecklande och produktiva organisationer där människor trivs och mår bra. Hos oss får du tillgång till en komplett företagshälsa med alla kompetenser som täcker hela arbetsmiljöområdet; företagssköterska, företagsläkare, ergonom, fysioterapeut, beteendevetare, psykolog, organisationskonsult och arbetsmiljöingenjör. Vi höjer kompetensen i ditt företag på det sätt som passar er bäst.

RESULTAT  De flesta arbetsplatser ställs någon gång inför utmaningar, motgångar och kriser i arbetsmiljön. Genom att kartlägga grundorsaken till problemet kan vi med vägledning och rätt åtgärder hjälpa dig hantera utmaningarna och att utvecklas – eller förebygga dem så att de inte uppstår.

SAMARBETE  Företagshälsan erbjuder företag i Jönköping med omnejd lättillgänglig och kvalitativ företagshälsovård anpassad utifrån företagets behov och önskemål. Företagshälsan har samarbete med andra företagshälsor i Sverige och kan erbjuda kunder med verksamhet på fler orter en sammanhängande företagshälsovård.

Vi erbjuder företagshälsovård och vårdcentral på ett och samma ställe.