Till Prima Vård

Hälsokontroll Exklusiv

Hälsokontroll EXKLUSIV ger ett bra verktyg i det hälsofrämjande arbetet. Att erbjudas hälsokontroller via sin arbetsplats är både vanligt och uppskattat av de medarbetare som får möjlighet till det. Vem vill inte ha koll på sin egen hälsa? Effekterna av hälsokontroller kan också vara mycket mer än en individuell hälsostatus där följden blir positiva effekter för hela organisationen.

Syfte

Att kartlägga livsstil och arbetshälsa, för att i tid upptäcka, förebygga och åtgärda ohälsa.  God hälsa hos medarbetarna främjar företagets effektivitet och individens prestationsförmåga.

Upplägg           

Hälsokontroll Exklusiv är en omfattande hälsoundersökning. Hälsokontrollen består av två besök. Vid första besöket träffar man en företagssköterska för genomgång av hälsoformulär och genomförande av provtagning med mera. Vid det andra besöket träffar man företagsläkaren för undersökning och genomgång av resultaten från provtagningsdelen.

Innehåll

 • Blodstatus
 • leverstatus
 • njurfunktion
 • PSA (män)
 • TSH (kvinnor)
 • Blodfetter
 • blodtryck
 • längd, vikt och BMI
 • syn
 • hörsel
 • spirometri
 • konditionstest
 • Läkarbesök
 • EKG

Kontakta oss på info.fhv.jonkoping@primavard.nu för prisuppgift och bokning.

Prenumerera och få tips om arbetsmiljö och hälsa!