Till Prima Vård

Ergonomisk riskbedömning

För att minska risken att din personal drabbas av belastningsbesvär är det viktigt att regelbundet undersöka och riskbedöma den fysiska arbetsmiljön. Detta är grunden i ert systematiska arbetsmiljöarbete och regleras i AFS 2012:2, Belastningsergonomi.

Vid en riskbedömning studeras arbetet ingående gällande exempelvis manuell hantering (lyft etc), arbetsställningar, arbetsrörelser, tekniska hjälpmedel etc.

Vi på Företagshälsan kommer ut till er arbetsplats och hjälper er med en riskbedömning. Vi går igenom verksamheten tillsammans med er, vi använder väletablerade riskbedömningsverktyg och ger er en skriftlig dokumentation med åtgärdsförslag.

På detta vis minskar vi risken att personalen drabbas av besvär, personalen belastas mindre och produktiviteten och kvalitén i arbetet gynnas.

Kontakta oss gärna för mer information >>

Prenumerera och få tips om arbetsmiljö och hälsa!