Till Prima Vård

Provtagning – Hälsoanalys Medium

Hälsoanalys Medium är en tjänst där vi mäter dina blodvärden inom 4 viktiga områden. Totalt ingår 15 hälsomarkörer. Genom att mäta dina blodvärden inom dessa områden får du insikt om status på blodfetter, lever, njurfunktion och blodstatus. Förhoppningen är att det ska vara motivationsskapande att följa och förstå dina värden över tid och förbättra din hälsa

När dina resultat är analyserade granskar vår företagssköterska dina testresultat och vid behov även företagsläkare. Upptäcks avvikelser finns möjlighet till uppföljning hos oss, alternativt går man vidare med att kontakta sin vårdcentral.

Hälsomarkörer som analyseras:
 • Leverprover
  • ALAT
  • ASAT
 • Njurfunktion
  • Kreatinin
 • Blodstatus
  • Erytrocyter
  • EVF
  • Hemoglobin
  • Leukocyter
  • MCH
  • MCV
  • Trombocyter
 • Blodfetter
  • HDL
  • LDL
  • LDL/HDL-kolesterol kvot
  • Kolesterol
 • Blodsocker
Återkoppling                              

Återkoppling sker via SMS-svar i en säker krypterad lösning.

Prenumerera och få tips om arbetsmiljö och hälsa!