Till Prima Vård

Sjuk- och friskanmälan

Tillsammans med samarbetspartner erbjuder vi ett verktyg för sjuk- och friskanmälan. Verktyget är en hälsoplattform med AI som kan hjälpa er att sänka sjukfrånvaron och spara pengar. I ett tidigt skede kan det hjälpa er att upptäcka ohälsa hos medarbetare samt stötta HR och chefer i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Kontakta oss på info.fhv.jonkoping@primavard.nu för mer info och offert.

Prenumerera och få tips om arbetsmiljö och hälsa!