Till Prima Vård

Sickan

Sickan är ett verktyg för sjuk- och friskanmälan samt för produktions- och arbetsplanering. Verktyget hjälper dig som chef att följa upp och jobba med frånvaro och rehabärenden enligt era rutiner och policys.  Medarbetaren kan när som helst på dygnet sjuk- och friskanmäla sig samt anmäla VAB till Sickan per telefon eller via webb, vilket sedan förmedlas till berörd chef via e-post eller SMS. Medarbetaren får en personlig kontakt med företagssköterska, i nära samarbete med arbetsplatsen.

Intresserad av att ansluta dig till Sickan? Kontakta oss på info.fhv.jonkoping@primavard.nu för mer info och offert.

Hjälp i tid

Tidig upptäckt av ohälsa, missbruksproblematik, konflikter, otrivsel med mera som ofta resulterar i upprepad korttidsfrånvaro, kan med tidiga insatser minskas effektivt. Sickan ger tillgång till statistik och historik (tidsperiod, avdelning, ort, enhet, orsak, veckodagar etc.) på företagets sjukfrånvaro i realtid.

Prenumerera och få tips om arbetsmiljö och hälsa!