Till Prima Vård

Handintensivt arbete – Riskbedömning

I föreskriften Belastningsergonomi (AFS 2012:2) förtydligas arbetsgivarens ansvar att riskbedöma huruvida handintensivt arbete förekommer i verksamheten.
Orsaken är att handintensivt arbete ökar riskerna för besvär främst i nacke, axlar, skuldror arm och hand.

Förekommer handintensivt arbete hos er?

Handintensivt arbete kännetecknas av upprepade snabba handledsrörelser under en stor del av arbetsdagen, ofta i kombination med kraft.
Handintensivt arbete förekommer ofta bland annat vid montering, paketering, städning, kassaarbete, inom livsmedelsbranschen, bilvård, hårvård ex.

Företagshälsan har en utvecklad process att hjälpa er med riskbedömningar av handintensivt arbete och genomförande av förbättringsåtgärder för att få ner risken för framtida besvär, allt i enighet med ert systematiska arbetsmiljöarbete.

Kontakta oss gärna för mer information >>

Prenumerera och få tips om arbetsmiljö och hälsa!