Till Prima Vård

Hälsoundersökning Frisör

Enligt Frisörföretagarna och Handels ska en hälsoundersökning erbjudas minst vart tredje år. Denna hälsokontroll är utformad till anställda som arbetar inom frisörbranschen och den följer Frisörföretagarna och Handels innehållskrav. Utifrån resultatet kan vi tillsammans ta fram värdefulla åtgärdsförslag på hur organisationen kan stärka sitt hälso- och arbetsmiljöarbete.

Syfte:

Att kartlägga arbetshälsa och livsstil, för att i tid upptäcka, förebygga och åtgärda ohälsa.

Upplägg:

Undersökningen består av två delar; en del utförd av företagssköterska innehållande provtagning, tester, hälsosamtal och stressanalys, samt en del utförd av ergonom innehållande ROM-analys. Hälsoundersökningen tar totalt cirka 1 1/2 timme.

Innehåll:
  • Längd, vikt, midjemått, BMI
  • Hb (blodvärde)
  • Kolesterol/HDL
  • Blodsocker
  • Blodtryck
  • Stressanalys – Skattning genom enkät
  • Spirometri (lungfunktionstest)
  • Hudbesvär och allergier – Kontroll av förekomst och mottaglighet
  • Hälsosamtal och rådgivning
  • ROM-analys – Rörelse och muskelanalys. Här analyseras rörlighet och stabilitet i de muskler och leder som är mest utsatta i yrket. Utifrån vad vi finner ger vi råd om lämplig åtgärd.

Vid behov samordnar vi kontakt med vår företagsläkare, sjukgymnast eller annan kompetens i vårt team.

Kontakta oss för prisuppgift: info.fhv.jonkoping@primavard.nu

Prenumerera och få tips om arbetsmiljö och hälsa!