Till Prima Vård

Hälsoprofilbedömning (HPI)

Den ledande metoden för att motivera till en hälsosam livsstil

Hälsoprofilbedömning™, HPB, är den ledande metoden att på individnivå motivera till förändringar i livsstil och därmed påverka hälsan. Under din HPB samtalar vi kring din livsstil, genomför ett konditionstest, mäter blodtryck och diskuterar din vikt. HPB utgår från beteendevetenskap, medicin och fysiologi samt över 40 års beprövad utveckling.

Hur går en Hälsoprofilbedömning till?

I förväg besvarar du ett antal frågor via webbsajten Todaytoo.se (eller via ett frågeformulär på papper). Frågorna rör dina hälsovanor och hälsoupplevelser den senaste månaden. Svara så sanningsenligt som möjligt. Om du upplever att någon fråga är svår att besvara kan du diskutera detta med din hälsoprofilbedömare. Dina svar skickas automatiskt från Todaytoo.se till din hälsoprofilbedömare, alternativt tar du med dig ditt besvarade frågeformulär.

På plats diskuterar du och hälsoprofilbedömmaren dina svar, mäter blodtryck, pratar om din vikt samt genomför ett kortare konditionstest på cykel anpassat efter dina förutsättningar. I ett avslutande samtal tolkar du och hälsoprofilbedömaren gemensamt resultatet i din Hälsoprofil, tittar på eventuella kopplingar mellan dina hälsovanor, hälsoupplevelser och hälsodata. Du har sedan själv möjlighet att lyfta fram eventuella förändringar som du vill genomföra i din livsstil och ni skapar gemensamt en målsättning och en handlingsplan. Din personliga integritet värnas genom att inga obehöriga får ta del av din Hälsoprofilbedömning!

Produktblad-Hälsoprofilbedömning

Kontakta oss för att boka in din Hälsoprofilbedömning med tillhörande digitalt hälsokonto.

Prenumerera och få tips om arbetsmiljö och hälsa!