Till Prima Vård

Hälsokontroll Premium

Hälsokontroll PREMIUM ger ett kraftfullt verktyg i det hälsofrämjande arbetet. Att erbjudas hälsokontroller via sin arbetsplats är både vanligt och uppskattat av de medarbetare som får möjlighet till det. Vem vill inte ha koll på sin egen hälsa? Effekterna av hälsokontroller kan också vara mycket mer än en individuell hälsostatus där följden blir positiva effekter för hela organisationen.

Syfte

Att kartlägga livsstil och arbetshälsa, för att i tid upptäcka, förebygga och åtgärda ohälsa.  God hälsa hos medarbetarna främjar företagets effektivitet och individens prestationsförmåga.

Upplägg           

Hälsokontroll PREMIUM är vår mest omfattande hälsoundersökning. Hälsokontrollen består av tre besök. Vid ett besök träffar man en företagssköterska för genomgång av hälsoformulär och genomförande av provtagning och tester. Därefter träffar man en kardiolog (hjärtspecialist) för ultraljud hjärta eller arbets-EKG. Vid hälsokontrollens avslutande besök träffar man företagsläkare för undersökning och genomgång av resultaten från utförd provtagning och tester.

Innehåll

 • Blodstatus
 • Leverstatus
 • Njurfunktion
 • PSA (män)
 • TSH (kvinnor)
 • Blodfetter
 • Blodtryck
 • Längd, vikt och BMI
 • Syn
 • Hörsel
 • Spirometri
 • Konditionstest
 • EKG
 • Läkarbesök
 • Arbets-EKG eller ultraljud hjärta (utförs av kardiolog)

Kontakta oss på info.fhv.jonkoping@primavard.nu för prisuppgift och bokning.

Prenumerera och få tips om arbetsmiljö och hälsa!