Till Prima Vård

Hälso- och arbetsmiljökontroll Special

Hälsokontroller på rätt sätt ger ett bra verktyg i det hälsofrämjande arbetet. Att erbjudas hälsokontroller via sin arbetsplats är både vanligt och uppskattat av de medarbetare som får möjlighet till det. Vem vill inte ha koll på sin egen hälsa? Effekterna av hälsokontroller kan också vara mycket mer än en individuell hälsostatus där följden blir positiva effekter för hela organisationen.

Syfte

Att kartlägga livsstil och arbetshälsa, för att i tid upptäcka, förebygga och åtgärda ohälsa.  God hälsa hos medarbetarna främjar företagets resultat och individens prestationsförmåga.

Upplägg           

Hälsokontrollen består av två delar; en intervjudel kring arbetshälsa och livsstil samt en skräddarsydd provtagnings-/testdel. Hälsokontrollen utförs av företagssköterska och tar ungefär en timma att genomföra.

Innehåll

Hälsokontrollen inleds med ett hälsosamtal där vi utgår från en hälsoblankett som fylls i inför besöket. Vi samtalar om levnadsvanor, upplevd fysisk och psykosocial arbetssituation samt eventuellt upplevda besvärssymtom för att kartlägga individens hälsostatus och arbetsmiljöförhållanden.

Provtagnings-/testdelen skräddarsyr du utifrån dina behov. Utöver blodtryck, längd och vikt som ingår som standard kan du välj bland olika prover och tester i listan, upp till 15 poäng.

  • Ergonomiprofil – Bedömning av besvär från rörelseapparaten – 5 p
  • Hörseltest – 5 p
  • Konditionstest – 6 p
  • Lungfunktionstest – 5 p
  • Prostataprov (PSA) – 4 p
  • Provtagning (blodvärde, kolesterol och blodsocker) – 4 p
  • Sköldkörtelprov (TSH) – 4 p
  • Synscreening – 5 p
  • Provtagning utökad (se bilaga) – 15 p

Kontakta oss på info.fhv.jonkoping@primavard.nu för prisuppgift och bokning.

Prenumerera och få tips om arbetsmiljö och hälsa!