Till Prima Vård

Vårdtjänster

Friskundersökning

Hälsoundersökningar på rätt sätt ger ett kraftfullt verktyg i det hälsofrämjande arbetet. Att erbjudas hälsoundersökning via sin arbetsplats är både vanligt och uppskattat av de medarbetare som får möjlighet till det. Vem vill inte ha koll på sin egen hälsa? Effekterna av hälsoundersökningar kan också vara mycket mer än en individuell hälsostatus där följden blir positiva effekter för hela organisationen.

Syfte

Huvudsyftet med Friskundersökningen är att tydliggöra individuella riskfaktorer och motivera till förändring av livsstilen och samtidigt förebygga sjukdom. God hälsa hos medarbetarna främjar företagets effektivitet och individens prestationsförmåga.

Friskundersökningen består av tre delar; en intervjudel kring arbetshälsa och livsstil, en provtagningsdel samt ett konditionstest.

Innehåll

Hälsokontrollen inleds med ett hälsosamtal där vi utgår från en hälsoblankett som fylls i inför besöket. Vi samtalar om livsstil (motion, kost, alkohol, tobak), hälsa (symtom, bakgrund) och arbetssituation (psykosocial arbetsmiljö och stress).

I provtagningsdelen ingår:

 • Blodvärde
 • Blodsocker
 • Kolesterol
 • Blodtryck
 • Längd, vikt och BMI
 • Konditionstest

Tillval

Vid önskemål erbjuder vi följande tillval:

 • Utökad provtagning
 • Spirometri
 • Vibrationsscreening
 • EKG
 • Utökad alkoholscreening
 • Återrapport: Vill Du se hur ditt företag mår? Då kan ni beställa en sammanställning och redovisning av gruppens resultat. Återrapportering av materialet ger dig förslag på åtgärder för din organisation.

 

Prenumerera och få tips om arbetsmiljö och hälsa!