Till Prima Vård

Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd

Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd är ett bidrag som du kan få för att förebygga sjukskrivningar och underlätta för dina medarbetare att komma tillbaka efter en sjukskrivning. När du köper rehabiliteringstjänster från en företagshälsovård eller annan aktör kan du få bidrag, som täcker hälften av dina kostnader upp till ett visst belopp.

Läs mer om Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd hos Försäkringskassan.

Prenumerera och få tips om arbetsmiljö och hälsa!