Till Prima Vård

Allergiframkallande kemiska produkter

Nya EU-direktiv gällande diisocyanater träder i kraft 24/8!

Du som arbetar med allergiframkallande ämnen vet kanske redan att den 24/8 2023 träder nya EU-direktiv i kraft. För dig som jobbar med diisocyanater innebär det att du troligtvis behöver genomföra en uppdaterad utbildning, även om du genomfört en utbildning inom de senaste fem åren och det nuvarande härdplastintyget inte har gått ut. De nya kraven på utbildning är mer omfattande än de vi har i Sverige idag.

Läs mer om utbildningen här >>

Vi erbjuder följande öppna utbildningstillfällen under hösten 2023:

 • 29 september
 • 1 december

Vi kan också utbilda internt på just ditt företag. Kontakta oss för mer info!

Anmäl dig till vår utbildning här >>

Denna utbildning syftar att ge deltagarna kunskap om de lagkrav som ställs i Arbetsmiljöverkets föreskrift om Härdplaster (AFS 2011:19) och ge ökad kännedom om de risker som kan förekomma vid arbete med härdplastkomponenter samt hur dessa kan förebyggas. AFS 2011:19 är straffsanktionerad.

Vi är en ansluten och godkänd utbildningsanordnare, vilket krävs för att kunna ansöka om stöd för er arbetsmiljöutbildning. Stödet är en delfinansiering av utbildningskostnaden. På AFA Försäkrings hemsida hittar du all information kring hur ni söker stödet och vilka villkor som gäller.

Föreläsare

Skyddsingenjör Johan Bernhardsson

Syfte & mål    

Att ge teoretisk och praktisk kunskap om de lagkrav som ställs i Arbetsmiljöverkets föreskrift om härdplaster (AFS 2011:19). Efter avslutad kurs ska deltagarna ha uppnått kunskaper som behövs för att bedriva arbete med härdplaster med god säkerhet.

Upplägg           

Utbildningen är en halvdagsutbildning och omfattar de moment som är relevanta för arbetet som ska utföras vilket innebär:

 • Lagstiftning
 • Kemiska hälsorisker
 • Kunskaper om de allergiframkallande kemiska produkter som hanteras
 • Riskbedömning
 • Genomgång av vad som händer vid bearbetning och termisk nedbrytning
 • Skyddsåtgärder
 • Personlig skyddsutrustning
 • Avfallshantering, rengöring och sanering

Målgrupp        

Kursen riktar sig till personer som hanterar eller leder arbete med allergiframkallande kemiska produkter (härdplaster) eller behöver ha kunskaper om härdplaster.

 • Byggbranschen för tätning och lackering
 • El- och elektronikindustrin för kabelisolering
 • Färgindustrin till lacker
 • Gjuteriindustrin till kärnor
 • Grafiska branschen till tryckfärger
 • Motorbranschen till reparationslackering, isolering och rutmontering
 • Frans- och nagelteknik

Intyg

Kursintyg utfärdas efter genomgången utbildning.

Uppföljning   

Utbildningsintyget ska förnyas vart femte år.

Pris

4040 kr exkl. moms. Stöd för arbetsmiljöutbildning kan sökas hos AFA.

I kursen ingår frukt, förmiddagsfika samt lunch på Restaurang Fjällstugan.

Kontakt

Johan Bernhardsson, 010-242 82 70 eller 070-930 68 45

Anmälan är bindande men inte personbunden. Vid avbokning senare än 5 arbetsdagar före kursstart debiteras kursavgiften.

Länkar:

Ändringsföreskriften: AFS 2022:1 Kemiska arbetsmiljörisker

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2011:19) om kemiska arbetsmiljörisker

Arbetsmiljöverkets informationssida om diisocyanater

 

Prenumerera och få tips om arbetsmiljö och hälsa!