Till Prima Vård

Allergiframkallande kemiska produkter

Du som arbetar med allergiframkallande ämnen vet kanske redan att den 24/8 2023 trädde nya EU-direktiv i kraft. För dig som jobbar med diisocyanater innebär det att du troligtvis behöver genomföra en uppdaterad utbildning, även om du genomfört en utbildning inom de senaste fem åren och det nuvarande härdplastintyget inte har gått ut. De nya kraven på utbildning är mer omfattande än de vi har i Sverige idag.

Vi erbjuder följande öppna utbildningstillfällen under 2024:

 • 23 februari
 • 17 maj

Vi kan också utbilda internt på just ditt företag. Kontakta oss för mer info!

Anmäl dig till utbildning här >>

Denna utbildning syftar att ge deltagarna kunskap om de lagkrav som ställs i Arbetsmiljöverkets föreskrift om Härdplaster (AFS 2011:19) och ge ökad kännedom om de risker som kan förekomma vid arbete med härdplastkomponenter samt hur dessa kan förebyggas. AFS 2011:19 är straffsanktionerad.

Föreläsare

Skyddsingenjör Johan Bernhardsson

Syfte & mål    

Att ge teoretisk och praktisk kunskap om de lagkrav som ställs i Arbetsmiljöverkets föreskrift om härdplaster (AFS 2011:19). Efter avslutad kurs ska deltagarna ha uppnått kunskaper som behövs för att bedriva arbete med härdplaster med god säkerhet.

Upplägg           

Utbildningen kommer att omfatta de moment som är relevanta för det arbete som ska utföras och de riskkällor och farliga kemiska produkter som används.

Vidare omfattar utbildningen de nya allmänna kraven i Reach-förordningen samt Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS2011:19.

Utbildningen gäller inte Reach-förordningens krav för utbildning på mellannivå eller avancerad nivå som är två särskilda utbildningar.

Utbildningen är en halvdagsutbildning och omfattar de moment som är relevanta för arbetet som ska utföras vilket innebär:

 • Lagstiftning
 • Kemiska hälsorisker
 • Kunskaper om de allergiframkallande kemiska produkter som hanteras
 • Riskbedömning
 • Genomgång av vad som händer vid bearbetning och termisk nedbrytning
 • Skyddsåtgärder
 • Personlig skyddsutrustning
 • Avfallshantering, rengöring och sanering

Målgrupp        

Kursen riktar sig till personer som hanterar eller leder arbete med allergiframkallande kemiska produkter (härdplaster) eller behöver ha kunskaper om härdplaster.

 • Byggbranschen för tätning och lackering
 • El- och elektronikindustrin för kabelisolering
 • Färgindustrin till lacker
 • Gjuteriindustrin till kärnor
 • Grafiska branschen till tryckfärger
 • Motorbranschen till reparationslackering, isolering och rutmontering
 • Frans- och nagelteknik

Intyg

Kursintyg utfärdas efter genomgången utbildning.

Uppföljning   

Utbildningsintyget ska förnyas vart femte år.

Pris

Kontakta oss för prisuppgift.

Stöd för arbetsmiljöutbildning kan sökas hos AFA.

I kursen ingår frukt, förmiddagsfika samt lunch på Restaurang Fjällstugan.

Kontakt

Johan Bernhardsson, 070-930 68 45,

johan.bernhardsson@primavard.nu

Anmälan är bindande men inte personbunden. Vid avbokning senare än 5 arbetsdagar före kursstart debiteras kursavgiften.

Länkar:

Ändringsföreskriften: AFS 2022:1 Kemiska arbetsmiljörisker

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2011:19) om kemiska arbetsmiljörisker

Arbetsmiljöverkets informationssida om diisocyanater

Vi är en ansluten och godkänd utbildningsanordnare, vilket krävs för att kunna ansöka om stöd för er arbetsmiljöutbildning. Stödet är en delfinansiering av utbildningskostnaden. På AFA Försäkrings hemsida hittar du all information kring hur ni söker stödet och vilka villkor som gäller.

 

Prenumerera och få tips om arbetsmiljö och hälsa!