Till Prima Vård

15-metoden Alkoholrehabilitering

Upptäck och behandla riskbruk med 15-metoden

Var femte anställd dricker skadligt mycket alkohol. Ändå lyckas de flesta dölja det på jobbet. Därför dröjer det ofta innan missbruket upptäcks. Med stöd av den nya 15-metoden kan företagshälsovård och arbetsgivare tillsammans stötta medarbetare som vill ändra livsstil.

Läs mer om metoden:

15-metoden – Ett nytt sätt att uppmärksamma och behandla alkoholproblem (Sveriges Företagshälsor)

 

Prenumerera och få tips om arbetsmiljö och hälsa!